ثبت گارانتی

جهت دریافت برگه گارانتی ابتدا فرم زیر را با توجه به راهنمای فرم، تکمیل نمایید و برگه گارانتی را دریافت نمایید.

1

ابتدا نوع محصول (مثلاً چرخ خیاطی صنعتی یا اتو مخزندار) را انتخاب نمایید، سپس از لیست بعدی محصول خریداری شده را انتخاب نمایید.


2

شماره سریال محصول مندرج بر روی جعبه و یا خود دستگاه را وارد کنید.

3

از کدام نمایندگی محصول را خریداری نموده اید؟ ابتدا استان را انتخاب کنید سپس از لیست بعدی فروشگاه مورد نظر را انتخاب کنید. همچنین تاریخ خرید را وارد نمایید.

4

اطلاعات تماس خود را وارد نمایید