چرخ خیاطی صنعتی میاندوز رویانگ RY-858ED-01CB/UT اتوماتیک

چرخ خیاطی صنعتی میاندوز اتوماتیک رویانگ مدل RY-858ED-01CB/UT با قابلیت پایه بالا کن و سرنخ زن خودکار باعث افزایش بهره وری و بازدهی فرآیند تولید تا 40% می شود.