چرخ خیاطی صنعتی میاندوز رویانگ RY-858D-01CB موتور سرخود

چرخ خیاطی صنعتی میاندوز موتور سرخود (بدون تسمه) رویانگ مدل RY-858D-01CB کم مصرف و بی صدا می باشد. طراحی این مدل به گونه ای  است که نخ کردن آن نسبت به مدل های مشابه آسانتر است. همچنین درب جلو به حالتی طراحی شده که پایه نواردوزی داخل درب براحتی قابل نصب می باشد.