چرخ خیاطی صنعتی میاندوز رویانگ RY-664D-01CB پوزه ای

چرخ خیاطی صنعتی میاندوز پوزه ای رویانگ مدل RY-664D-01CB این دستگاه به کاربر امکان افزایش سرعت دوخت در مسیرهای حلقوی را می دهد. این چرخ خیاطی صنعتی به گونه ای طراحی شده است که مسیر نخ قلاب زیر در دسترس بوده و نخ کردن آن را بسیار آسانتر می کند.