چرخ خیاطی صنعتی میاندوز لی گلد LG 668 پوزه ای

چرخ خیاطی میاندوز پوزه ای لی گلد LG 668

چرخ خیاطی میاندوز پوزه ای لی گلد LG 668 به کاربر امکان افزایش سرعت دوخت در مسیرهای حلقوی را می دهد. چرخ خیاطی میاندوز پوزه ای لی گلد LG 668  به گونه ای طراحی شده است که مسیر نخ قلاب زیر در دسترس بوده و نخ کردن آن را بسیار آسان تر می نماید.

چرخ های خیاطی صنعتی میاندوز مشابه را نیز در لینک های زیر می توانید مشاهده نمایید:

  • میاندوز پوزه ای رویانگ RY-664D-01CB
  • میاندوز کابویی رویانگ RY-1500 SD
  • میاندوز موتور مستقیم (بدون تسمه) لی گلد LG 568-FQ-Z
  • میاندوز اتوماتیک رویانگ RY-664D-AB/UT
  • چرخ خیاطی میاندوز کابویی لی گلد LG-1500

شما می توانید در قسمت راهنمای تولید پوشاک با کاربردهای مختلف این چرخ خیاطی آشنا شوید.