میاندوز رویانگ RY-664D-01CB/UT پوزه ای اتوماتیک

چرخ خیاطی صنعتی میاندوز پوزه ای اتوماتیک رویانگ مدل RY-664D-01CB/UT به کاربر امکان افزایش سرعت دوخت در مسیرهای حلقوی را می دهد. در این چرخ خیاطی صنعتی با توجه به قرارگیری شیطانک، نخ کردن آن بسیار آسان است. چرخ خیاطی صنعتی میاندوز پوزه ای اتوماتیک رویانگ دارای پایه بالاکن و سرنخ زن اتوماتیک می باشد.