چرخ خیاطی صنعتی لی گلد میاندوز LG 568-FQ-Z موتور مستقیم (بدون تسمه)

میاندوز موتور مستقیم (بدون تسمه) لی گلد LG 568-FQ-Z

میاندوز موتور مستقیم (بدون تسمه) لی گلد LG 568-FQ-Z به گونه ای است که به کاربر امکان استفاده در دو حالت (میاندوز و نوار دوز) را می دهد. همچنین مجهز به لوازم جانبی نوار دوزی می باشد.

 چرخ های خیاطی صنعتی میاندوز مشابه را نیز در لینک های زیر می توانید مشاهده نمایید:

میاندوز موتور سرخود رویانگ RY-858D-01CB

میاندوز اتوماتیک مجهز به موتور مستقیم (بدون تسمه) لی گلد LG 568-01CB/UT

میاندوز کابویی رویانگ RY-1500 SD

شما می توانید در قسمت راهنمای تولید پوشاک با کاربردهای مختلف این چرخ خیاطی آشنا شوید.