سردوز سوپرجت فول اتوماتیک رویانگ مدل RY-798D-AT/4

چرخ خیاطی صنعتی سردوز سوپرجت فول اتوماتیک رویانگ RY-798D-AT/4 با قابلیت :

 • سرعت 6500 بخیه در دقیقه ( تقریبا دو برابر سرعت چرخ های سردوز صنعتی معمولی)
 • سرنخ زن ابتدا و انتها اتوماتیک
 • پایه بالا کن اتوماتیک
 • دارای حسگر پارچه (جهت بالا بردن پایه دوخت به صورت خودکار)
 • دارای حسگر پارچه (جهت زمانبندی برش و ایست اتوماتیک دستگاه)
 • دارای حسگر محافظ پارچه (جهت جلوگیری از برش پارچه در زمان برش نخ)
 • دارای دو کاربر جهت دوخت یکنواخت
 • چهار نخ مناسب جهت دوخت تریکو
 • نور LED
 • موتور کم مصرف و بی صدا

چرخ خیاطی صنعتی سردوز سوپرجت فول اتوماتیک رویانگ RY-798D-AT/4  در سه زیر می تواند کار کند:

 • حالت دستی : همانند سردوز موتور سرخود همراه با پایه بالا کن اتوماتیک با فشردن  معکوس پدال وسرنخ زن بوسیله کلید روی میل سوزن
 • نیمه اتوماتیک: تشخیص پارچه به وسیله چشمی وبلند کردن پایه دوخت به صورت اتوماتیک همراه با سر نخ زن ابتدا و انتها اتوماتیک
 • تمام اتوماتیک :تشخیص پارچه به وسیله چشمی وبلند کردن پایه دوخت به صورت اتوماتیک همراه با سر نخ زن ابتدا و انتها اتوماتیک و حرکت و ایست اتوماتیک

مهمترین علت استفاده از چرخ خیاطی سردوز اتوماتیک، افزایش تولید و بهره وری به میزان 30 درصد می باشد.