چرخ خیاطی صنعتی میاندوز اتوماتیک لی گلد LG 568-01CB/UT موتور مستقیم (بدون تسمه)

میاندوز اتوماتیک موتور مستقیم (بدون تسمه) لی گلد LG 568-01CB/UT

 میاندوز اتوماتیک موتور مستقیم (بدون تسمه) لی گلد LG 568-01CB/UT با قابلیت پایه بالاکن و سرنخ زن اتوماتیک که باعث افزایش بهره وری و بازدهی فرآیند تولید به میزان 40 درصد می شود.

 چرخ های خیاطی صنعتی میاندوز مشابه را نیز در لینک های زیر می توانید مشاهده نمایید:

میاندوز اتوماتیک رویانگ RY-664D-AB/UT

میاندوز موتور سرخود رویانگ RY-858D-01CB

میاندوز اتوماتیک رویانگ RY-858ED-01CB/UT

میاندوز موتور مستقیم (بدون تسمه) لی گلد LG 568-FQ-Z

شما می توانید در قسمت راهنمای تولید پوشاک با کاربردهای مختلف این چرخ خیاطی آشنا شوید.