راسته دوز هفت و هشت اتوماتیک گلدن ویل CS-2480D-BFT

چرخ خیاطی راسته دوز هفت و هشت اتوماتیک (موتور مستقیم) و کمپلت درشت، مجهز به نخ زن، سرقائمی و پایه بالاکن اتوماتیک می باشد.