میاندوز نواردوز گیوتینی رویانگ مدل RY-858PD-02BBX356/TK

میاندوز تیغ چپ(دینام سرخود) رویانگ


میاندوزتیغ چپ رویانگ با طراحی تیغ در سمت چپ چرخ و فولدر لبه تاکن به کاربر امکان برش یکنواخت حاشیه لباس های تریکو (تاپ – تی شرت) را می دهد.