میاندوز صفحه تخت اتوماتیک رویانگ مدل RY-F80-D/ED/PD

میاندوز صفحه تخت اتوماتیک رویانگ مدل RY-F80-D/ED/PD با قابلیت میاندوزی و نواردوزی به کاربر، امکان افزایش سرعت دوخت  را می دهد. از برجسته ترین خصوصیات این چرخ ؛ میتوان به سرنخ زن سه حالته اشاره کرد که به انتخاب کاربر قابل استفاده می باشد.سرنخ زن و پایه بالاکن به کمک موتور پله ای – سرنخ زن و پایه بالاکن به کمک پمپ باد – سرنخ زن و پایه بالاکن اتوماتیک . همچنین مسیر نخ قلاب زیر در دسترس بوده و نخ کردن آن را بسیار آسان می نماید.