میاندوز تیغ راست اتوماتیک رویانگ مدل RY- 664PD/ED-33AC

    میاندوز تیغ راست اتوماتیک برند رویانگ


    میاندوز تیغ راست اتوماتیک رویانگ با طراحی تیغ در سمت راست چرخ، به کاربر امکان دوخت یکنواخت کش بر روی پارچه را میدهد که مناسب دوخت کش لباس زیر مردانه (شورت) می باشد.