میاندوز بازویی غلطک دار اتوماتیک رویانگ مدل RY-V80D/ED/PD

میاندوز بازویی غلطک دار رویانگ مدل RY-V80D/ED/PD، با قابلیت میاندوزی و نواردوزی به کاربر، امکان افزایش سرعت دوخت در مسیر های حلقوی را می دهد. همچنین مسیر نخ قلاب زیر در دسترس بوده و نخ کردن آن را بسیار آسان می نماید.

همچنین به دلیل باریک بودن مچ این میاندوز کاربرد ویژه ای در صنعت دوخت پوشاک بچه گانه را دارد.