میاندوز بازویی رویانگ مجهز به فولدر نواردوزی مدل RY-664D-05CBX356/FT/RP

میاندوز رویانگ مجهز به فولدر نواردوزی مدل RY-664D-05CBX356/FT/RP، مناسب جهت دوخت نوار به همراه آرایش پارچه می باشد. این فولدر در قسمت جلویی چرخ تعبیه شده و برای سهولت در امر نواردوزی می باشد. تیغ قرار داده شده در سمت راست چرخ برای سهولت در انجام کار و آرایش همزمان پارچه می باشد. از این میاندوز جهت دوخت لباس های حلقوی و لوله ای شکل و لباس هایی که از قبل دوخته شده اند مورد استفاده قرار می گیرد.