میاندوز اتوماتیک رویانگ مدل RY-858ED/01CBX

میاندوز اتوماتیک برند رویانگ


میاندوز اتوماتیک رویانگ مدل RY-858ED/01CBX با قابلیت پایه بالاکن و سرنخ زن اتوماتیک می باشد که موجب بهره وری و بازدهی فرآیند تولید می گردد.

طراحی این مدل به گونه ای است که فرآیند نخ کردن را به مراتب آسانتر نموده است.