ماشین گلدوزی تک کله فورت اور (شنیل دوزی و قلاب دوزی) مدل FT-901+1CT

دستگاه گلدوزی و شنیل دوزی و قلاب دوزی فورت اور (3 کاره )

ماشین گلدوزی برای نمونه گیری و یا دوخت های ترکیبی تزئینی می‏باشد که با توجه به این که 3 نوع دوخت تزئینی را در اختیار کاربر می‏گذارد امکان اجرای طرح های ترکیبی میسر می‏نماید.