قیچی برش لی گلد مدل ۱۰-LGT 988 دور متغیر

موتور قیچی برش دور متغیر لی گلد مدل LGT 988-10 سروو موتور می باشد که قابلیت تغییر سرعت موتور را جهت برش پارچه های مختلف داراست.

دسته: