سرطاقه زن لی گلد LGT 1-3 اتوماتیک و دستی

سرطاقه برها از لحاظ قدرت به دو نوع ظریف (جهت برش انواع پارچه) و ضخیم (جهت برش موکت) و از لحاظ عملکرد به دو نوع دستی و اتوماتیک تقسیم می شوند.