سردوز کامپیوتری گلدن ویل CST-4060AT

دستگاه سردوز کامپیوتری کفی کفش مجهز به سرنخ زن دستی و اتوماتیک می باشد. زمینه استفاده از این دستگاه سردوزی کفی کفش است.