راسته دوز غلطک دار فول کامپیوتری رویانگ مدل RY-H9-D6