دکمه فیدر (تغذیه اتوماتیک) RY 1377D-ASQ

دکمه فیدر رویانگ

 مدل RY 1377D-ASQ (تغذیه اتوماتیک)

  دکمه فیدر رویانگ مدل RY 1377D-ASQ (تغذیه اتوماتیک) قابلیت دوخت دکمه های دو یا چهار سوراخ که در دکمه های چهار سوراخ به حالت ساده و ضربدری را دارد. همچنین این دستگاه مجهز به تغذیه اتوماتیک دکمه می باشد که این قابلیت، سرعت عملکرد آن را تا 5 برابر نسبت به مدل های ساده افزایش داده است.       جامه آرایان نافر

فیلم
[aparat id="y1MDV"]
ویژگی ها
برند

Ruyang

مدل

RY 1377D-ASQ

سرعت rpm

1500

توضیحات کلی

دکمه فیدر رویانگ

 

 مدل RY 1377D-ASQ (تغذیه اتوماتیک)

  دکمه فیدر رویانگ مدل RY 1377D-ASQ (تغذیه اتوماتیک) قابلیت دوخت دکمه های دو یا چهار سوراخ که در دکمه های چهار سوراخ به حالت ساده و ضربدری را دارد. همچنین این دستگاه مجهز به تغذیه اتوماتیک دکمه می باشد که این قابلیت، سرعت عملکرد آن را تا 5 برابر نسبت به مدل های ساده افزایش داده است.       جامه آرایان نافر