دستگاه گلدوزی قیطان دوزی – نوار دوزی دو کله فورت اور

دستگاه گلدوزی قیطان دوزی – نوار دوزی دو کله فورت اور

  • ماشین گلدوزی چهارکله فورت اور مناسب برای فضای کارگاه کوچک و مجهز به سیستم بی صدایی ( سایلنت )
  • موتور از نوع سروو کامپیوتر داآهو و قابلیت گلدوزی 1200 بخیه در دقیقه