دستگاه صنعتی دوخت چسبی ناکاتا NHA-7700 (ضدآب کردن)

دستگاه دوخت چسبی (ضدآب کردن) ناکاتا مدل NHA-7700 جهت ضد آب کردن محل دوخت انواع چادرهای مسافرتی، لباس زمستانی و لباس اسکی استفاده می شود. سرعت این ماشین بین 5 تا 36 متر در دقیقه می باشد.