چرخ های خیاطی صنعتی

لیست انواع چرخ های خیاطی صنعتی شامل راسته دوزها , سردوزها , میاندوزها و انواع چرخ خیاطی تخصصی ...

چرخ های خیاطی صنعتی

Showing 81–96 of 106 results

0 out of 5 based on 0 customer ratings
چرخ خیاطی صنعتی سردوز زیگزال لی گلد M800-5 سوپرجت مجهز به موتور مستقیم (بدون تسمه)
0 out of 5 based on 0 customer ratings
چرخ خیاطی صنعتی سردوز لی گلد LG 798-4 جت موتور مستقیم ۴ نخ (بدون تسمه)
0 out of 5 based on 0 customer ratings
چرخ خیاطی صنعتی سردوز لی گلد LG E6-4 سوپرجت فول اتوماتیک (موتور مستقیم)
0 out of 5 based on 0 customer ratings
چرخ خیاطی صنعتی قیطان دوز ناکاتا NAKATA N-222
0 out of 5 based on 0 customer ratings
چرخ خیاطی صنعتی لبه دوز ناکاتا NAKATA N-444 منحنی
0 out of 5 based on 0 customer ratings
چرخ خیاطی صنعتی لی گلد میاندوز LG 568-FQ-Z موتور مستقیم (بدون تسمه)
0 out of 5 based on 0 customer ratings
چرخ خیاطی صنعتی لی گلد LG-373D دکمه دوز موتور مستقیم
0 out of 5 based on 0 customer ratings
چرخ خیاطی صنعتی لی گلد LG-580 جادکمه زن مادگی چشمی
0 out of 5 based on 0 customer ratings
چرخ خیاطی صنعتی میاندوز رویانگ RY-1500 SD کابویی
0 out of 5 based on 0 customer ratings
چرخ خیاطی صنعتی میاندوز رویانگ RY-664D-01CB پوزه ای
0 out of 5 based on 0 customer ratings
چرخ خیاطی صنعتی میاندوز رویانگ RY-664D-AB تیغ چپ
0 out of 5 based on 0 customer ratings
چرخ خیاطی صنعتی میاندوز رویانگ RY-858D-01CB موتور سرخود
0 out of 5 based on 0 customer ratings
چرخ خیاطی صنعتی میاندوز رویانگ RY-858ED-01CB/UT اتوماتیک
0 out of 5 based on 0 customer ratings
چرخ خیاطی صنعتی میاندوز و کش دوز رویانگ R664D-AC تیغ راست
0 out of 5 based on 0 customer ratings
چرخ خیاطی صنعتی میاندوز اتوماتیک لی گلد LG 568-01CB/UT موتور مستقیم (بدون تسمه)
0 out of 5 based on 0 customer ratings
چرخ خیاطی صنعتی میاندوز لی گلد LG 668 پوزه ای