چرخ های خیاطی صنعتی

لیست انواع چرخ های خیاطی صنعتی شامل راسته دوزها , سردوزها , میاندوزها و انواع چرخ خیاطی تخصصی ...

چرخ های خیاطی صنعتی

Showing 65–80 of 106 results

0 out of 5 based on 0 customer ratings
چرخ خیاطی صنعتی راسته دوز ناکاتا NAKATA 8850-B ماکاسین اتوماتیک
0 out of 5 based on 0 customer ratings
چرخ خیاطی صنعتی راسته دوز ناکاتا NAKATA N-3033 دو پایه
0 out of 5 based on 0 customer ratings
چرخ خیاطی صنعتی راسته دوز نیوگلد NG 9020D موتور سرخود بی صدا
5.00 out of 5 based on 1 customer rating
چرخ خیاطی صنعتی راسته ضخیم دوز رویانگ RY-303 دو پایه
0 out of 5 based on 0 customer ratings
چرخ خیاطی صنعتی راسته ضخیم دوز لی گلد LG 202 کمپلت درشت
0 out of 5 based on 0 customer ratings
چرخ خیاطی صنعتی راسته ضخیم دوز لی گلد LG 303 D موتور مستقیم
0 out of 5 based on 0 customer ratings
چرخ خیاطی صنعتی راسته ضخیم دوز لی گلد LG 303 دو پایه
0 out of 5 based on 0 customer ratings
چرخ خیاطی صنعتی رویانگ RY-202 راسته ضخیم دوز (کمپلت درشت)
0 out of 5 based on 0 customer ratings
چرخ خیاطی صنعتی رویانگ مدل RY-927-928D دو یا سه سوزنه کابویی غلطک دار
0 out of 5 based on 0 customer ratings
چرخ خیاطی صنعتی سردوز ۲ نخ NEWGOLD
0 out of 5 based on 0 customer ratings
چرخ خیاطی صنعتی سردوز ۴ نخ رویانگ ۴-RY-998D سوپرجت دوپایه موتور سرخود
5.00 out of 5 based on 4 customer ratings
چرخ خیاطی صنعتی سردوز ۴ نخ رویانگ RY-798D-AT/4 سوپرجت فول اتوماتیک
5.00 out of 5 based on 1 customer rating
چرخ خیاطی صنعتی سردوز ۴ نخ رویانگ RY-798D/4 جت موتور مستقیم
0 out of 5 based on 0 customer ratings
چرخ خیاطی صنعتی سردوز ۴ نخ لی گلد LG EXT-4 سوپرجت دو پایه موتور مستقیم (بدون تسمه)
0 out of 5 based on 0 customer ratings
چرخ خیاطی صنعتی سردوز ۵ نخ NEWGOLD
0 out of 5 based on 0 customer ratings
چرخ خیاطی صنعتی سردوز رویانگ RY-MCXED-4 سوپرجت فول اتوماتیک