چرخ های خیاطی صنعتی

لیست انواع چرخ های خیاطی صنعتی شامل راسته دوزها , سردوزها , میاندوزها و انواع چرخ خیاطی تخصصی ...

چرخ های خیاطی صنعتی

لیست انواع چرخ های خیاطی صنعتی شامل
راسته دوزها , سردوزها , میاندوزها و انواع چرخ خیاطی تخصصی …

Showing 1–16 of 106 results

5.00 out of 5 based on 2 customer ratings
 چرخ خیاطی صنعتی تولید کش لباس زیر لی گلد LGA-100E
5.00 out of 5 based on 1 customer rating
الگو زن لی گلد مدل LG-K9
0 out of 5 based on 0 customer ratings
بطر بازو متحرک گلدن ویل CS-8900
0 out of 5 based on 0 customer ratings
بطر هفت و هشت دو پایه گلدن ویل CS-2391
0 out of 5 based on 0 customer ratings
بطر کامپیوتری گلدن ویل CS-8882MBFT
0 out of 5 based on 0 customer ratings
دستگاه الیک ۱۹۰۳
5.00 out of 5 based on 1 customer rating
دستگاه صنعتی برش گیوتینی لی گلد LG C60
0 out of 5 based on 0 customer ratings
دستگاه صنعتی سنگ دوز حرارتی ناکاتا NAKATA X303 اتوماتیک
0 out of 5 based on 0 customer ratings
دستگاه صنعتی نگین چسبان حرارتی دستی ناکاتا مدل NAKATA X300
5.00 out of 5 based on 1 customer rating
دو سوزن دو ماکو استپ دار کامپیوتری RY-8518ED
0 out of 5 based on 0 customer ratings
دو پایه کمپلت درشت گلدن ویل CS-8910-CT
0 out of 5 based on 0 customer ratings
دکمه دوز ضربدری RY-1377D
0 out of 5 based on 0 customer ratings
دکمه دوز ضربدری لی گلد LG-1377D
0 out of 5 based on 0 customer ratings
دکمه فیدر (تغذیه اتوماتیک) RY 1377D-ASQ
0 out of 5 based on 0 customer ratings
دکمه فیدر (تغذیه اتوماتیک) لی گلد LG-1377D-ASQ
0 out of 5 based on 0 customer ratings
راسته دوز دو سوزن دو ماکو دو پایه لی گلد LG-4420