Menu جـامه آرایـان نازفــر

کت زنانه

چرخ های خیاطی مورد نیاز دوخت کت زنانه به صورت جامع
کت زنانه

کت زنانه

چرخ های مورد نیاز جهت دوخت کت زنانه

 

چرخ های خیاطی مورد نیاز دوخت کت زنانه به صورت جامع همراه با شکل و نوع دوخت توضیح داده شده است که تولید کنندگان از آن به عنوان مرجع می توانند استفاده کنند

جامه آرایان نازفر

ردیفنوع دوختتصویر محل دوختماشین آلات مرتبط
1دوخت مارکLYGOLD A6
2دوخت سرشانهA6
RY9800-D4
LG 9050
3دوخت آستین به تنه
4دوخت آستریA6
RY9800-D4
LG 9050
5دوخت دکمهRY 373-D
LG 373D
6دوخت دکمه سر آستینRY 373-D
LG 373D
7دوخت جادکمه (مادگی) چشمیLG 580
8دوخت آستینA6
RY9800-D4
LG 9050