Menu جـامه آرایـان نازفــر

کت زنانه

چرخ های خیاطی مورد نیاز دوخت کت زنانه به صورت جامع
کت زنانه

کت زنانه

چرخ های مورد نیاز جهت دوخت کت زنانه

 

چرخ های خیاطی مورد نیاز دوخت کت زنانه به صورت جامع همراه با شکل و نوع دوخت توضیح داده شده است که تولید کنندگان از آن به عنوان مرجع می توانند استفاده کنند

جامه آرایان نازفر

[table id=3 /]