Menu جـامه آرایـان نازفــر

شورت مردانه

چرخ های مورد نیاز جهت دوخت شورت مردانه
شورت مردانه

شورت مردانه

چرخ های خیاطی مورد نیاز دوخت شورت مردانه به صورت جامع همراه با شکل و نوع دوخت و کاتالوگ توضیح داده شده است که از آن به عنوان مرجع می توانید استفاده کنید

جامه آرایان نازفر

ردیفنوع دوختتصویر محل دوختماشین آلات مرتبط
1دوخت نوارLG 568-01CB/UT
RY-858ED-01CB/UT
RY-664D-01CB/UT
LG 568-FQ-Z
RY-858D-01CB
2دوخت نما پیشLG 568-01CB/UT
RY-858ED-01CB/UT
RY-664D-01CB/UT
LG 568-FQ-Z
RY-858D-01CB
3دوخت گانRY-MCXD-2×250
4دوخت مارکLG 1906 A
A6
RY9800-D4
5دوخت کش به تنه RY-664D-AB

6دوخت کشLG A 100E
LG 1903 A
RY 1903
7دوخت تکه پیشینRY-798D-AT/4
RY-798D-4
LG E6-4
LG M800-6
LG M800-4
8دوخت نوار دم پا
LG 568-01CB/UT
RY-858ED-01CB/UT
RY-664D-01CB/UT
LG 568-FQ-Z
RY-858D-01CB
9دوخت درز زیرینRY-798D-AT/4
RY-798D-4
LG E6-4
LG M800-6
LG M800-4