جـامه آرایـان نازفــر
Generic selectors
همخوانی های دقیق را نشان بده
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا ها
جستجو در مقالات و راهنما و اخبار
جستجو در صفحات
product
فیلتر با دسته بندی ها
Ricoma
آموزش استفاده از محصولات
راهنما راسته دوزها
راهنما سردوزها
راهنمای رفع عیب
مقالات ویژه

شورت مردانه

چرخ های مورد نیاز جهت دوخت شورت مردانه
شورت مردانه

شورت مردانه

چرخ های خیاطی مورد نیاز دوخت شورت مردانه به صورت جامع همراه با شکل و نوع دوخت و کاتالوگ توضیح داده شده است که از آن به عنوان مرجع می توانید استفاده کنید

جامه آرایان نازفر

ردیفنوع دوختتصویر محل دوختماشین آلات مرتبط
1دوخت نوارLG 568-01CB/UT
RY-858ED-01CB/UT
RY-664D-01CB/UT
LG 568-FQ-Z
RY-858D-01CB
2دوخت نما پیشLG 568-01CB/UT
RY-858ED-01CB/UT
RY-664D-01CB/UT
LG 568-FQ-Z
RY-858D-01CB
3دوخت گانRY-MCXD-2×250
4دوخت مارکLG 1906 A
A6
RY9800-D4
5دوخت کش به تنه RY-664D-AB

6دوخت کشLG A 100E
LG 1903 A
RY 1903
7دوخت تکه پیشینRY-798D-AT/4
RY-798D-4
LG E6-4
LG M800-6
LG M800-4
8دوخت نوار دم پا
LG 568-01CB/UT
RY-858ED-01CB/UT
RY-664D-01CB/UT
LG 568-FQ-Z
RY-858D-01CB
9دوخت درز زیرینRY-798D-AT/4
RY-798D-4
LG E6-4
LG M800-6
LG M800-4