جـامه آرایـان نازفــر
Generic selectors
همخوانی های دقیق را نشان بده
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا ها
جستجو در مقالات و راهنما و اخبار
جستجو در صفحات
product
فیلتر با دسته بندی ها
Ricoma
آموزش استفاده از محصولات
راهنما راسته دوزها
راهنما سردوزها
راهنمای رفع عیب
مقالات ویژه

شلوار مردانه

چرخ های مورد نیاز جهت دوخت شلوار مردانه

 

شلوار مردانه

چرخ های خیاطی مورد نیاز دوخت شلوار مردانه به صورت جامع همراه با شکل و نوع دوخت توضیح داده شده است که تولید کنندگان از آن به عنوان مرجع می توانند استفاده کنند.

جامه آرایان نازفر

ردیفنوع دوختتصویر محل دوختماشین آلات مرتبط
1دوخت دکمهLG 373D
RY 373D
2جادکمه ( مادگی ) چشمیLG 580
RY 781 D
LG 781D
3دوخت چین یا سجافA6
RY 9800 D4
LG 9050
RY 9800 D
4دوخت بست انتها مادگی (الیک)LG 1903 A
RY 1903
5دوخت قسمت زیپLG 8518
6دوخت درز بغلLG E6 -5
RY 798 AT-5
LG 800-6
LG 800- 5
LG 798-5
RY 798 D 5
7دوخت پل کمر LG 1903 A
RY 1903
8دوخت جیب فیلتو
9دوخت فاقRY 3820
10دوخت درز داخل RY 798-5 AT
LG 800-5
A6

RY 9800 D4
11قزن زن