Menu جـامه آرایـان نازفــر

دامن

چرخ های مورد نیاز جهت دوخت دامن
دوخت دامن

چرخ های مورد نیاز جهت دوخت دامن

چرخ های خیاطی مورد نیاز دوخت دامن به صورت جامع همراه با شکل و نوع دوخت و کاتالوگ توضیح داده شده است که تولید کنندگان از آن به عنوان مرجع می توانند استفاده کنند.

جامه آرایان نازفر

ردیفنوع دوختتصویر محل دوختماشین آلات مرتبط
1دوخت کمر
2دوخت درب جیب
3دوخت های میانی
4دوخت درز بغل (جانبی)
5دوخت پایین دامن
6قزن زن و دوخت زیپ