دامن

چرخ های مورد نیاز جهت دوخت دامن
دوخت دامن

چرخ های مورد نیاز جهت دوخت دامن

چرخ های خیاطی مورد نیاز دوخت دامن به صورت جامع همراه با شکل و نوع دوخت و کاتالوگ توضیح داده شده است که تولید کنندگان از آن به عنوان مرجع می توانند استفاده کنند.

جامه آرایان نازفر

[table id=5 /]