Menu جـامه آرایـان نازفــر

دامن

چرخ های مورد نیاز جهت دوخت دامن
دوخت دامن

چرخ های مورد نیاز جهت دوخت دامن

چرخ های خیاطی مورد نیاز دوخت دامن به صورت جامع همراه با شکل و نوع دوخت و کاتالوگ توضیح داده شده است که تولید کنندگان از آن به عنوان مرجع می توانند استفاده کنند.

جامه آرایان نازفر

[table id=5 /]