Menu جـامه آرایـان نازفــر

تی شرت سه دکمه

چرخ های خیاطی مورد نیاز تولید تی شرت سه دکمه
تی شرت سه دکمه

چرخ های خیاطی مورد نیاز تولید تی شرت سه دکمه

چرخ های خیاطی مورد نیاز دوخت تی شرت سه دکمه به صورت جامع همراه با شکل و نوع دوخت توضیح داده شده است که تولید کنندگان از آن به عنوان مرجع می توانند استفاده کنند.

جامه آرایان نازفر

[table id=4 /]