جـامه آرایـان نازفــر
Generic selectors
همخوانی های دقیق را نشان بده
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا ها
جستجو در مقالات و راهنما و اخبار
جستجو در صفحات
product
فیلتر با دسته بندی ها
Ricoma
آموزش استفاده از محصولات
راهنما راسته دوزها
راهنما سردوزها
راهنمای رفع عیب
مقالات ویژه

تی شرت

چرخ های خیاطی مورد نیاز تولید تی شرت و زیرپوش
تی شرت و زیرپوش

چرخ های خیاطی مورد نیاز تولید تی شرت و زیرپوش

چرخ های خیاطی مورد نیاز دوخت تی شرت  به صورت جامع همراه با شکل و نوع دوخت توضیح داده شده است که تولید کنندگان از آن به عنوان مرجع می توانند استفاده کنند.

جامه آرایان نازفر

ردیفنوع دوختتصویر محل دوختماشین آلات مرتبط
1دوخت نوار یقهRY-664D-AB/UT
LG 568-01CB/UT
RY-858ED-01CB/UT
LG 568-FQ-Z
2دوخت آستین به تنه
دوخت درز بغل
LG E6-4
RY-798D-AT/4
LG M800-6
LG M800-4
RY-798D/4
3دوخت پایین دامنRY-664D-AB/UT
LG 568-01CB/UT
RY-858ED-01CB/UT
4دوخت سرشانه LG E6-4
RY-798D-AT/4
LG M800-6
LG M800-4
RY-798D/4
A6
RY9800-D4
RY-664D-01CB/UT
LG 568-01CB/UT
5دوخت سر آستینRY-664D-AB/UT
LG 568-01CB/UT
RY-858ED-01CB/UT