تی شرت

چرخ های خیاطی مورد نیاز تولید تی شرت و زیرپوش
تی شرت و زیرپوش

چرخ های خیاطی مورد نیاز تولید تی شرت و زیرپوش

چرخ های خیاطی مورد نیاز دوخت تی شرت  به صورت جامع همراه با شکل و نوع دوخت توضیح داده شده است که تولید کنندگان از آن به عنوان مرجع می توانند استفاده کنند.

جامه آرایان نازفر

[table id=16 /]