جـامه آرایـان نازفــر
Generic selectors
همخوانی های دقیق را نشان بده
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا ها
جستجو در مقالات و راهنما و اخبار
جستجو در صفحات
product
فیلتر با دسته بندی ها
آموزش استفاده از محصولات
راهنما راسته دوزها
راهنما سردوزها
راهنمای رفع عیب
مقالات ویژه

پیراهن

 

چرخ های مورد نیاز جهت دوخت پیراهن
دوخت پیراهن

چرخ های مورد نیاز جهت دوخت پیراهن

چرخ های خیاطی مورد نیاز دوخت پیراهن به صورت جامع همراه با شکل و نوع دوخت و کاتالوگ توضیح داده شده است که تولید کنندگان از آن به عنوان مرجع می توانند استفاده کنند.

جامه آرایان نازفر

ردیفنوع دوختتصویر محل دوختماشین آلات مرتبط
1دوخت مارک
2دوخت سر آستین و یقه
3دوخت سرشانه
4دوخت آستین به تنه
5دوخت دکمه
6
7دوخت جیب
8دوخت جادکمه (مادگی9
9دوخت دکمه سر آستین
10جادکمه (مادگی) سر آستین
11دوخت درز بغل
12دوخت پشت